undefined
+
  • undefined

氧化钼

分类:

产品展示

关键字:

氧化钼 钼铁


产品特点

工业氧化钼粉、工业氧化钼球、高溶性工业氧化钼。

详情


  品种:
  工业氧化钼粉、工业氧化钼球、高溶性工业氧化钼。
  简介:
  产品颗粒不大于1mm,比重不小于2.5g/cm3。
  包装:
  采用铁桶和纺织袋两种,桶装净重250kg,铅封桶盖,每四桶固定于一木托盘上;袋装净重1000kg。
  如果您有特殊需求,可协商解决。
  技术指标

牌号 化学成分%
MO S Cu P C Sn Sb Pb
I II I II
不小于 ≥ 不大于 ≤ 不小于 ≥
YMo 60 60 0.10 0.15 0.50 0.05 0.10 - - 0.2 0.2
YMo 57 57 0.10 0.15 0.50 0.05 0.10 - - 0.2 0.2
YMo 55.0-A 55.0 0.10 0.15 0.25 0.04 0.10 0.05 0.04 0.2 0.2
YMo 52.0-A 52.0 0.10 0.15 0.25 0.05 0.15 0.07 0.06 0.2 0.2
YMo 55.0-B 55.0 0.10 0.15 0.40 0.04 0.10 0.05 0.04 0.2 0.2
YMo 52.0-B 52.0 0.15 0.25 0.50 0.05 0.15 0.07 0.06 0.2 0.2
YMo 50.0 50.0 0.15 0.25 0.50 0.05 0.15 0.07 0.06 0.2 0.2
YMo 48.0 48 0.25 0.30 0.80 0.07 0.15 0.07 0.06 0.2 0.2

在线留言

安全验证
提交留言
%{tishi_zhanwei}%

更多产品